زبان شناسی همگانی
درباره وبلاگ


سایت زبان شناسی همگانی در جهت گسترش و معرفی رشته زبان شناسی همگانی آغاز به کار کرد
rezasalimi18@yahoo.com

مدیر وبلاگ : رضا سلیمی
مطالب اخیر
نویسندگان
جمعه 19 دی 1393 :: نویسنده : رضا سلیمی

روایت خود (1) الینور آکس و لیزا کپز برگردان مهسا شیخان

در مطالب پیشین   مفهوم اجتماعی سازی زبان در حوزه مطالعات انسان شناسی زبان شناختی معرفی و تبیین شد و نیز مفاهیم مرتبط با آن چون ساخت اجتماعی هویت، و سوادآموزی ارائه شد. روایت نیز از جمله جنبه های مهم مورد مطالعه در این حوزه محسوب می شود که ترجمه زیر بخشی از این مفهوم را با تاکید بر مفهوم خود ارائه می دهد.

در میان فرهنگ های مختلف، روایت اولین مقوله در توسعه ارتباطات و روش غایی معنا بخشیدن به تجربیات محسوب می شود. روایت و خود غیر قابل تفکیک هستند از این نظر که روایت به صورت هم زمان هم از تجربه متولد می شود و هم به تجربه شکل می دهد. فعالیت های روایی فرصتی را در اختیار  گویندگان قرار می دهند که به رویدادهایی که در غیاب روایت تکه تکه هستند ترتیبی داده و ارتباطی دائمی را میان گذشته، حال، و دنیاهای متصور برقرار کنند. روایت همچنین رابط خود و جامعه است، و منبعی حیاتی برای اجتماعی سازی احساسات، نگرش ها، هویت ها، و برقراری ارتباطات بین فردی، و البته عضویت در جوامع انسانی است.

روایت در شکل اصلی اش جهانی است و در مراحل توسعه ارتباطی کودکان زودتر از موارد دیگر ظهور می کند. مقاله حاضر بر روایت های تجربیات فردی متمرکز است، که در اینجا به عنوان کلامی، و یا چارچوب های درون متنی ترتیبی از رویدادهای واقعی و یا ممکن زندگی ارائه شده اند.

روایت های فردی شامل تعدادی از انواع متون هستند از داستان گرفته تا رمان، خاطرات، نامه ها، شایعات، شهادت های حقوقی، تا تاریخچه پزشکی، لطیفه، اپرا، رقص، و یا آواز پرندگان. بر خلاف ایدئولوژی متداول متمرکز بر عینیت بی پیکره، حتی روایت های علمی هم می توانند حالت های روایی فردی داشته باشند. محققان برای مثال، به صورتی روتین و روزمره روایت هایی شفاهی را از روند ها و تفاسیر به کار می برند، و خود و دیگران را به عنوان پیشکوستان رویدادها ارائه و معرفی می کنند. دانشمندان رشته مطالعات فرهنگ و جنسیت  روایت های مکتوب علمی خود را در قالب بازتابی از خود و دیگران با توجه به موضوعات مورد تجسمشان همواره در موقعیت های مختلف قرار می دهند. در حالیکه روایت ها از نظر پیچیدگی و شرایط حاکم بر آن با هم بسیار متفاوت هستند، رویدادها و مسیر زندگی را به ترتیبی از رویدادها متحول می کنند و دیدگاه هایی متحول کننده را بر روی تجربیات فردی بر می انگیزند.

روایت ها عموما تک حالت و تک سویه نیستند، اما یک یا تعداد بیشتری از یک حالت را با هم منسجم می کنند. بازنمایی های بصری، فعالیت های فیزیکی، حالات چهره برای مثال را می توان برای روایت یک قصه با صحبت، آهنگ، و یا نوشتار ترکیب کرد. این ها روایت در محیط های مختلف و جوامع متعدد را شکل می دهند. روایت های گفتگویی که در زمان صرف شام بیان می شوند، برای مثال، می توانند به شیوه ای دراماتیک رویدادهای گذشته و حال را به تصویر بکشند.

خود روایت شده

روایت های فردی به صورتی هم زمان از تجربیات متولد می شوند و به تجربیات فردی شکل می دهند. در این معنا، روایت و "خود" غیر قابل تفکیک هستند. خود در اینجا به صورت کلی به عنوان آگاهی متفکرانه  بودن-در-دنیا تعبیر می شوند، که شامل حس یک فرد از گذشته و یا آینده است. ما خود را می شناسیم در حین اینکه ما روایت ها را برای درک تجربیات و هدایت ارتباطاتمان با دیگران به کار می گیریم.

غیر قابل تفکیک بودن روایت و خود در فرضیات پدیدار شناسی ریشه دارند که چیزها و موجودیت ها از طریق تجربه شدن معنادار می شوند و این مفهوم که روایت یک منبع مهم در تلاش برای آوردن تجربه از طریق آگاهی های هوشیارانه است. در هر نقطه از زمان، حس ما از چیزها و اشیاء، که خودمان را دربر می گیرد، نتیجه درگیری ذهنی ما در جهان است. روایت در این درگیری کمک می کند. روایت های فردی شیوه ای را که ما به رویدادها توجه می کنیم و یا آن ها را حس می کنیم شکل می دهد. آن ها بازنمایی های جزیی هستند از دنیایی که ما می شناسیم.

بر طبق این دیدگاه، روایت ها تفاسیر و یا متونی از واقعیت هستند. آن ها تجسم یک و یا تعداد بیشتری از دیدگاه ها هستند تا تعاریف عینی و واقف به همه چیز. در حالیکه برخی روایت کنندگان بر اهمیت واقعیت رویداد روایت شده تاکید می کنند، دیگران به شکنندگی حافظه و نسبی بودن دیدگاه ها اصرار می ورزند. مثلا موضوع مهم و تکرار شونده در نوشته های میلان کوندرا ارتباطات متناقض میان به یادآوری و فراموش کردن است. در حالیکه به ما یادآوری می کند که کشمکش انسان در مواجه با قدرت همان کشمکش حافظه در قبال فراموش کردن است، کوندرا معتقد است که هیچگاه حافظه و خاطره نمی تواند تجربه واقعی را به دست دهد. "ما به سرعت لحظه کنونی را به نوعی انتزاع تغییر می دهیم. ما تنها باید تجربه ای را که چند ساعت پیش برایمان اتفاق افتاده بازگو کنیم: دیالوگ و گفتگو با خلاصه موجز متفاوت است، مکانی برای تعیین برخی ویژگی ها...". به خاطر آوردن همان حالت منفی فراموش کردن نیست. به یادآوری نوعی فراموشی است.. چالش مهم برای بشر شناخت این واقعیت است که زندگی ها گذشته هایی هستند که برای خود روایت می کنیم.

روایت ها داستان هایی هستند که از خلال آن قصه گو و شنونده به بیان تجربیات فردی خود کشیده می شوند. در این معنا، حتی ساکت ترین شنوندگان نیز گوینده و یا ایجاد کننده روایت های نوظهور خود هستند. یک قصه گوی خاص الهام بخش روایت های مجزا و تنها برخی روایت های همپوشان است، از آنجا که مخاطبان این قصه گویی را به درگیری و تجربیات خاص و زیسته و یا خیالی خود در دنیا مرتبط می کنند. در میان افراد قبیله کالولی در گینه نو، برای مثال، برگزار کنندگان و ارائه دهندگان مراسم گیسارو شنوندگان را از طریق ارجاع به مکان های مهم در زندگی شان تحریک می کنند تا تجربیات خود را به خاطر بیاورند: در چارچوب احساسات تنهایی و یا به حال خود رها شده، بیان درختان، تپه ها، و دیگر جزییات خاص از یک موقعیت مکانی زمان ها و موقعیت های خاصی را بر می انگیزاند. صرف نظر از مفصل بودن توصیفات، بیان تجربیات فردی همواره تقلیدهایی تکه تکه از تجربه هستند. در حالی که قصه گویی به حتم به ساخت یک داستان کمک می کند، داستان الزاما وجودی فراتر از قصه گویی دارد..

هر قصه گویی به روایت کنندگان و خوانندگان/شنوندگان فرصتی برای درک تکه تکه خود را ارائه می کند. هر قصه گویی از روایت که در زمان و فضا تنها صورت های "خود" یک قصه گو و یا شنونده/ خواننده را درگیر می کند که بر انگیزاننده خاطرات، نگرانی ها، و انتظارات خاصی هستند. در این معنا، روایت ها را با خودهایی جزء به جزء درک می کنیم، و روایت هایی اینچنین درک شده تنها به تکه هایی از تجربه دسترسی دارند. مارسل پروست این بینش را در نوشته خود ارائه می دهد: "تنها یک بخش کوچک از ایده کامل را در مورد یک فرد داریم و  قادریم تا  هر احساسی را [به او] حس کنیم؛ در واقع این تنها یک بخش کوچک است از ایده کامل که فردی از خود دارد که قادر به حس هر احساس دیگری است".

روایت ها روایت کنندگان، و خوانندگان/شنوندگان را در شبکه ای از تجربیات ممکن که به صورت اخلاقی در حال، گذشته و آینده ساماندهی شده اند قرار می دهند. برای مثال، روایت کنندگان و شنوندگان/خوانندگان در دنیای اکنون- و ایجاد خواندن و قصه گویی هستند چرا که به دنیاهای متعدد روایت های نوظهور و ادراک شده کشیده می شوند. روایت کنندگان ممکن است نقش پیشکسوت را ایفا کنند همانطور که از خود های اخلاقی و ممکن گذشته، حال و آینده خود آگاه هستند. در داستان مردی فاقد صلاحیت، برای مثال، رابرت موسیل نقش شخصیت خوب داستان را در دو خود بازی می کند: در این لحظه دو اولریش وجود داشتند، که در کنار هم راه می رفتند. یکی از آن ها با لبخند وارد صحنه شد... دیگری مشت های خود را با خشم و عصبانیت در هم گره کرده بود. به صورتی مشابه، در جستجوی زمان از دست رفته مارسل پروست گیلبرت جوان را به تصویر می کشد در حال پرتاب توپی نه به سمت حال من که عاشق وی بود بلکه به من در زمان از دست رفته که تنها دوست وی بودم.

بدین ترتیب، روایت ها قابلیت تولید چندگانه از خودهای جزء به جزء ما را دارند. خود ما ممکن است در ابعادی چون گذشته و آینده، موضوع و سوژه، مذکر و مونث، اید، خود و خودجمعی، خوب و بد، و عمومی و خصوصی متکثر شود. یک روایت کننده ممکن است در ابتدا خودهای جزیی را در قالب اشخاص قصه ارائه کند و سپس آن ها را به عنوان رویه های یک وجود شناسایی کند. چنین ارزیابی دوباره ای در تحلیل روان باب هستند، به طوری که تحلیل کننده و بیمار اشکال روایت ها را به عنوان رویه های روانی بیمار می پندارند. روایت های دینی همچنین پرهیزگاران را به صورتی خاص و در عین حال بخش هایی از وجود یک خود نشان می دهند. برای مثال، کتاب مقدس بر این باور است که پدر، پسر و روح القدوس در آن واحد سه گانه ای از سه وجود مجزا و وجودی متحد و واحد هستند و اینکه این سه گانگی و یا واحدیت در روح تمامی پیروان وجود دارد.

همانطور که روایت ها درک می شوند،  موجب بالندگی و رشد "خودهایی" می شوند که آن ها را درک می کنند. تونی موریسون برنده جایزه نوبل خاطر نشان می کند که روایت ها رادیکال هستند و ما را در همان لحظه خلق خود، خلق می کنند. همانطور که روایت ها هویت قبلی زیسته را لمس می کنند، یک هویت-در-حال-ساخت و سیال و در حال رشد را می سازند. روایت کنندگان  با روایت ها وداستان های شان و با کمک انتخاب کلمات، میزان تفضیل و توضیح، بخشیدن ویژگی های ترتیبی و یا علت و معلولی، و نشان دادن احساسات در پیش زمینه و پس زمینه، موقعیت ها، و رفتار ها، ادراکات نوینی را از خود-در-دنیا ارائه می دهند. به این شکل، آن ها زمان را در چارچوب یک قصه گویی واحد و نیز در طول تعداد بسیار زیاد قصه  هایی که در نهایت زندگی را می سازند متحول می شوند. ممکن است ادراک جدید از خود قابل اتصال به شنیدن و یا گفتن مطالبی جدید از رویدادها باشند.

درک خود همواره راه حل های روایی تسلی بخش را برای مشکلات لاینحل افراد را ارائه نمی دهد. بلکه، ممکن است با ایجاد پرسش هایی چالش برانگیز و بررسی آن ها از جنبه ها و زوایای مختلف زندگی و فکر مان را روشن کند. با اینکه آن ها برخی اوقات افراد را گول می زنند، روایت کنندگان می توانند شنوندگان و یا خوانندگان را به سطوح زیرین قصه بکشانند و آن ها را به سفری ماجراجویانه به سوی درکی عمیق تر ببرند، و یا به پرسش هایی کاملا جدید و عمیق ، از خودمان در دنیا، رهنمون سازند. در حالیکه روایت واقعیت مطلق را ارائه نمی دهد، می تواند راویان و مخاطبان را متحول کنند و آن ها را به سوی داشتن احساسات، باورها و کنش هایی واقعی و در نهایت به صورت درک معنای واقعی تری از زندگی بکشانند.

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دوشنبه 7 بهمن 1398 03:50 ب.ظ
Thanks in support of sharing such a good thought, piece of writing is good, thats why i have read it fully
پنجشنبه 3 بهمن 1398 04:51 ب.ظ
Awesome write-up. I am a normal visitor of your website and appreciate you taking the time to maintain the excellent site. I’ll be a frequent visitor for a long time.
سه شنبه 1 بهمن 1398 08:28 ب.ظ
I blog often and I genuinely thank you for your content. This article has truly peaked my interest. I am going to book mark your blog and keep checking for new details about once per week. I opted in for your RSS feed too.
یکشنبه 29 دی 1398 02:43 ب.ظ
Wow! Finally I got a webpage from where I be able to genuinely get helpful information concerning my study and knowledge.
جمعه 27 دی 1398 08:41 ق.ظ
Greate article. Keep posting such kind of information on your site.
Im really impressed by your site.
Hi there, You've performed an incredible job.
I will certainly digg it and in my view suggest to my friends.
I'm confident they will be benefited from this website.
چهارشنبه 25 دی 1398 04:25 ب.ظ
Hello, I enjoy reading through your post. I like to write a little comment to support you.
سه شنبه 24 دی 1398 03:51 ب.ظ
I don't know whether it's just me or if everyone else encountering
problems with your website. It looks like some of the written text in your posts are running off the screen.
Can somebody else please provide feedback and let me know if this is happening to them too?
This could be a problem with my browser because I've had this happen previously.
Thanks
یکشنبه 22 دی 1398 10:02 ب.ظ
This is a really great site!So much useful information and handy tips, thanks a lot =)
سه شنبه 17 دی 1398 05:28 ب.ظ
very great article… i liked it very much and will recommend this site to my friends also….
چهارشنبه 11 دی 1398 04:48 ق.ظ
This is really interesting, You are a very skilled blogger.
I've joined your feed and look forward to seeking more of your wonderful post.
Also, I have shared your website in my social networks!
سه شنبه 10 دی 1398 01:02 ق.ظ
Wow, incredible weblog format! How lengthy have you ever been blogging for?
you make blogging look easy. The overall glance of your site is
magnificent, as neatly as the content material!
شنبه 7 دی 1398 12:51 ب.ظ
Saved as a favorite, I like your web site!
دوشنبه 2 دی 1398 04:49 ب.ظ
No matter if some one searches for his required thing, so he/she wishes to be available that in detail, therefore that thing is maintained over here.
سه شنبه 19 آذر 1398 07:34 ق.ظ
Download ringtones, message tones, alert tones etc... Free mobile ringtones for all type of phones, shared and submitted by our users. Choose from over 41000 ringtones uploaded under various categories. Get the latest ringtones in mp3 file format and set the coolest, trendiest tone as your mobile ringtone.<br>

<a href=https://dolotnuthietke.com>d j ringtone download mp3</a>
<a href=https://dolotnuthietke.com/sitesmapes.php>k g f movie ringtone download mp3</a>
<br>

Access unlimited number of ringtones and download them with out sign up or registration. Surveys reveal that more than half of the mobile phone users between 15 to 30 years of age download ringtones at least once. To upload and share your collection of ringtones with other, click the 'Upload Ringtone' button and submit .mp3 files under 2MB in size.<br>

<a href="http://www.temetavalod.ir/post/15/">ringtone download mp3 mobile</a>
<a href="http://www.arezohaa.ir/post/13297/">download ringtone mp3В hindi</a>
39fe043
جمعه 15 آذر 1398 12:10 ق.ظ
Now I am going away to do my breakfast, when having
my breakfast coming yet again to read further news.
چهارشنبه 13 آذر 1398 09:08 ب.ظ
Thank you for some other informative website. Where else could I am getting that kind of information written in such an ideal approach?
I've a venture that I am simply now operating on, and I have been on the glance out for such info.
دوشنبه 11 آذر 1398 08:43 ق.ظ
Hello! This post couldn't be written any better!

Reading through this post reminds me of my old room mate!

He always kept chatting about this. I will forward this
post to him. Fairly certain he will have a good read.
Thanks for sharing!
شنبه 9 آذر 1398 10:42 ب.ظ
My partner and I stumbled over here coming from a different web address and
thought I should check things out. I like what I see so now i'm
following you. Look forward to looking at your web page yet
again.
جمعه 24 آبان 1398 12:38 ب.ظ
I always emailed this web site post page to all
my contacts, since if like to read it afterward my links will too.
دوشنبه 13 آبان 1398 08:43 ب.ظ
Wonderful beat ! I wish to apprentice while you amend your
web site, how can i subscribe for a blog site?
The account helped me a acceptable deal. I had been a little bit acquainted of this your broadcast provided bright clear
idea
سه شنبه 7 آبان 1398 04:44 ب.ظ
I visited many websites but the audio feature for audio
songs existing at this site is really excellent.
جمعه 1 شهریور 1398 04:12 ب.ظ
Hey just wanted to give you a quick heads up. The text in your post seem to
be running off the screen in Firefox. I'm not sure if this
is a formatting issue or something to do with web browser compatibility but I figured I'd post
to let you know. The design and style look great though!
Hope you get the problem resolved soon. Many thanks
سه شنبه 29 مرداد 1398 12:03 ق.ظ
This post is genuinely a good one it helps new internet viewers, who
are wishing for blogging.
دوشنبه 28 مرداد 1398 01:39 ب.ظ
Great goods from you, man. I've understand your stuff previous to and you
are just too fantastic. I actually like what you have acquired
here, really like what you're stating and the way in which you say it.
You make it entertaining and you still care for to keep it
wise. I can not wait to read far more from you. This is actually a wonderful
website.
جمعه 11 مرداد 1398 07:28 ق.ظ
Hello! I just wanted to ask if you ever have any issues with hackers?
My last blog (wordpress) was hacked and
I ended up losing several weeks of hard work due to no back up.

Do you have any methods to prevent hackers? natalielise plenty of fish
سه شنبه 8 مرداد 1398 12:15 ب.ظ
whoah this blog is great i like reading your posts. Keep up the great work!
You recognize, lots of individuals are looking around for this information,
you could help them greatly.
جمعه 4 مرداد 1398 08:12 ب.ظ
Heya are using Wordpress for your site platform? I'm new to the blog world
but I'm trying to get started and create my own. Do you need any coding knowledge
to make your own blog? Any help would be really appreciated!

pof natalielise
شنبه 8 تیر 1398 05:27 ق.ظ
We are a group of volunteers and starting a new scheme in our community.
Your website provided us with valuable information to work on. You have done a formidable job and our whole community
will be grateful to you.
جمعه 17 خرداد 1398 06:56 ق.ظ
If you would like to grow your experience simply keep visiting this website and be updated with the hottest news update
posted here.
شنبه 11 خرداد 1398 11:15 ب.ظ
What's Taking place i am new to this, I stumbled upon this I have found It positively useful and it has aided me out loads.
I'm hoping to give a contribution & assist different users like its aided me.
Great job.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو